Problema Algebra clasa I

1

1. Indicati numãrul care urmeazã: 61, 62, ……

A) 60       B) 61          C) 63          D) 64          E) 65

2.  Pe un platou erau 27 de prãjituri. Au fost consumate 27. Câte au mai rãmas pe platou?

A) 15       B) 7            C) 20          D) 27          E) 0

3.   Descoperiti regula si completati seria urmãtoare:

11, 22, 33, ……

A) 34       B) 44          C) 45          D) 55          E) 66

4.   Ordonati crescãtor numerele: 67, 43, 37, 9, 16, 98

si indicati varianta corectã:

A) 98, 67, 43, 37, 16, 9         B) 67, 43, 98, 37, 16, 9

C) 43, 67, 37, 98, 9, 16         D) 9, 16, 43, 37, 67, 98

E) 9, 16, 37, 43, 67, 98

5.   Ordonati descrescãtor numerele: 15, 33, 64, 18, 9

si indicati varianta corectã:

A) 9, 15, 18, 64, 33               B) 15, 18, 9, 33, 64

C) 64, 15, 18, 33, 9               D) 64, 33, 18, 15, 9

E) 9, 15, 64, 33, 18

6.   Irina are 10 jucãrii: doi sunt ursuleti de plus, cinci sunt pãpusi, iar restul masinute. Câte masinute are Irina?

A) 7         B) 5            C) 2            D) 3            E) 4

7.   Într-o curte se aflã o gãinã si o vacã. Câte picioare sunt în curte?

 

A) 4 picioare

B) 10 picioare

C) 2 picioare

D) 8 picioare

E) 6 picioare

 

 

 

 

 

 

 

8.  O scarã avea 9 trepte. Am urcat 6 trepte si am obosit. Câte mai am de urcat?

A) 4          B) 3            C) 2            D) 1            E) 0

9.   Dacã un termen este 7 si suma este 10, care este celãlalt termen?

A) 7          B) 6            C) 5            D) 3            E) 4

10. Din cele 16 prãjituri, Maria a mâncat 3, iar Andrei 7 prãjituri. Câte prãjituri au rãmas pe platou?

A) 9          B) 5            C) 6            D) 14          E) 2

11. Cât trebuie adãugãm la suma numerelor 13 si 4, pentru a obtine 20?

A) 17       B) 20          C) 4            D) 3            E) 2

12. În urmã cu doi ani, Maria avea 7 ani. Câti ani va avea peste trei ani?

A) 12       B) 11             C) 10          D) 9           E) 13

13. Suma numerelor 14 si 8 este:

A) 24        B) 23          C) 6            D) 20          E) 22

14. Câte numere din sirul 0 15 sunt formate numai din unitãti?

A) 10       B) 8            C) 9            D) 15          E) 11

15. Numãrul 20 este format din:

A)    douã zeci       B) douã unitãti      C) 10 unitãti

D)    douã unitãti si o zece     E) douã zeci si douã unitãti