Problema Algebra clasa II

1

1. Mãriti diferenta numerelor 62 si 49 cu 37. Indicati rezultatul:

 A) 48    B) 52     C) 49     D) 51     E) 50

 

2. Scãzãtorul este 29 si restul 35. Cât este descãzutul?

 A) 54    B) 34     C) 64     D) 24     E) 46

 

3. Pe o plajã erau 8 pescãrusi. Au plecat 3 si au mai venit 20. Câti pescãrusi sunt acum?

 A) 23    B) 31     C) 5              D) 25     E) 22

4. Mã gândesc la un numãr. Îl adun cu 13 si scad 2 din rezultat. Obtin 22. La ce numãr m-am gândit?

 A) 11    B) 13     C) 15     D) 24     E) 22

5. Diferenta a douã numere este 25. Dacã adãugãm 7 la diferenta obtinem scãzãtorul. Care este descãzutul?

 A) 32    B) 57     C) 28     D) 23     E) 31

6. Cu cât este mai mare suma numerelor 23 si 17 decât diferenta lor?

 A) 40    B) 6       C) 34     D) 23     E) 17

7. Acum trei ani, Vlad avea 10 ani. Andrei este cu 7 ani mai mic decât Vlad. Cati ani va avea Andrei peste 2 ani?

 A) 3      B) 10     C) 8              D) 13     E) 23

8. Andrei si Maria au împreunã 7 portocale. Maria are cu o portocalã mai mult decât Andrei. Indicati câte portocale are Maria.

A) 10     B) 8       C) 7              D) 3              E) 4

9. Însumati trei numere consecutive, cel din mijloc

fiind 32.

A) 95     B) 96     C) 93     D) 94     E) 97

 

10. Diferenta a douã numere naturale este 24, cel mai mic dintre ele fiind 12. Indicati care este celãlalt numãr?

 A) 36    B) 12     C) 34     D) 11     E) 37

 

11. Micsorati cu 30 diferenta numerelor 66 si 26.

Indicati rezultatul:

  A) 40   B) 70     C) 20     D) 10     E) 50

 

 

12. Luati din cel mai mare numãr impar de douã cifre        diferite cel mai mic numãr par de douã cifre. Indicati rezultatul:

 A) 89    B) 87     C) 85     D) 83     E) 81

 

13. Într-o cutie sunt 42 de bile galbene; în alta am

numãrat cât cel mai mic numãr par de douã cifre

consecutive. Câte bile sunt in total?

 A) 33    B) 51     C) 56     D) 32     E) 54

 

14. Dan a citit jumãtate dintr-o revistã si mai are de citit 18 pagini. Câte pagini are revista?

 A) 10    B) 40     C) 36     D) 20     E) 25

 

15. Scrie un numãr natural par de trei cifre pare

consecutive, cifra zecilor fiind 4.

 A) 246  B) 148   C) 426   D) 462   E) 264