Problema Algebra clasa III

1

 

1. Micsorati de douã ori suma dintre jumãtatea numãrului 16 si sfertul numãrului 32. Indicati rezultatul obtinut:

  A) 9        B) 17        C) 8         D) 7         E) 18

 

2. Pe douã rafturi se aflã 32 de cãrti repartizate în mod egal.

Adriana mai pune pe primul raft încã 18 cãrti. Indicati câte cãrti sunt acum pe primul raft:

  A) 34      B) 16        C) 18       D) 32       E) 36

 

3. Aflaþi numãrul natural care împartit la 6 dã câtul 14 si restul 3.

  A) 85      B) 88        C) 82       D) 84       E) 87

 

4. Calculati: 100 14 x 3 : 2 – 96 : ( 75 – 69 ) =

  A) 16      B) 79        C) 63       D) 69

 

5. Suma a douã numere este 36. Unul este cu 4 mai mare decât celãlalt. Indicati care este cel mai mare numãr:

  A) 16      B) 40        C) 32       D) 20       E) 4

 

6. Aflati sfertul diferentei dintre triplul numãrului 12 si jumãtatea numãrului 24.

  A) 16      B) 33        C) 36       D) 63       E) 6

 

7. Suma a douã numere este cel mai mare numãr impar de douã cifre. Al doilea numãr este de douã ori mai mare decât primul.

Indicati cât este al doilea numãr:

  A) 97      B) 33        C) 66       D) 64       E) 32

 

8. Aflati diferenta dintre produsul numerelor 9 si 8 si suma lor.

Indicati rezultatul:

  A) 55      B) 72        C) 17       D) 54       E) 45

 

9. Aflati valoarea lui „a“ din expresia: 70 – ( a x 3 ) = 19

  A) 51      B) 17        C) 18       D) 41       E) 27

 

10. Diferenta a douã numere este 24. Câtul lor este 4. Indicati care este numãrul cel mai mare:

  A) 72      B) 28        C) 24       D) 32       E) 8

 

11. Într-un bidon sunt 19 l ulei. În altul sunt de douã ori mai

multi litri. Indicati câti litri de ulei rãmân dacã se consumã 47 l:

  A) 57      B) 10        C) 38       D) 14       E) 17

 

12. Completati sirul, respectând regula de formare:

8, 16, 24, …, 40.

  A) 29      B) 42        C) 24       D) 28       E) 32

 

13. Latura unui pãtrat este dublul lui 29. Indicati câti metri de

sârmã ne trebuie sã imprejmuim gardul:

  A) 116 m                B) 58 m    C) 232 m  D) 230 m        E) 223 m

 

14. Indicati ce numãr trebuie scãzut din 815 pentru a obtine

triplul lui 231:

  A) 122    B) 230      C) 800     D) 462     E) 693

 

15. Un termen al unei adunãri este 131 iar altul este de 4 ori mai

mare decat el. Indicati cât este suma lor:

  A) 393    B) 262      C) 524     D) 655     E) 650

 

16. Deîmpãrþitul este 842, iar împãrþitorul este 2. Indicati cât

este câtul:

  A) 412    B) 840      C) 846     D) 844     E) 421

 

17. La suma numerelor 713 si 87 adãugati câtul numerelor 795

si 5. Indicati rezultatul:

  A) 800    B) 959      C) 159     D) 995     E) 599

 

18. La o crescãtorie sunt 98 curci, de douã ori mai multe gâste,

iar rate cât curci si gâste la un loc. Indicati câte rate sunt:

  A) 294    B) 196      C) 98       D) 96       E) 249

 

19. Într-o cutie sunt 24 bomboane. Indicati câte bomboane trebuie

luate, pentru a ramâne cu un sfert din ele:

  A) 12      B) 10        C) 18       D) 28       E) 81

 

20. Aflati diferenta numerelor 907 si 358:

  A) 551    B) 459      C) 549     D) 651     E) 649