Functii trigonometrice

Sinusul, cosinusul, tangenta si cotangenta se numesc functii trigonometrice si se noteaza cu sin, cos, tg, si ctg.

Intr-un triunghi dreptunghic, considerand masura unui unghi ascutit numim:

- sinusul=cateta opusa / ipotenuza

- cosinusul=cateta alaturata / ipotenuza

- tangenta=cateta opusa / cateta alaturata

- cotangenta=cateta alaturata / cateta opusa

geometrie

In trunghiul ABC de mai sus avem:

geometrie

Pentru triunghiul ABC, dreptunghic in A, sunt adevarate urmatoarele relatii:

geometrie

Atasam un tabel cu cele mai cunoscute valori ale functiilor trigonometrice:

geometrie